.

filialne obce

 Domček

 

 Národné stretnutie mládeže 2018

post3

 

Cirkev nás pozýva spievať a uvažovať o ukrižovanom Kristovi, ktorý prišiel aby zachránil svet.  Predtým ako začneme Svätý týždeň využime tento čas a buďme čo najviac so Spasiteľom, aby sme Ho potom v poslednom týždni mohli nasledovať krok za krokom. Hľaďme na Neho ako na nášho Záchrancu, ktorý nás vyslobodí zo zajatia satana. A ako dobrý Majster nás naučí ako Ho milovať celým srdcom, celou silou a všetkými schopnosťami. Lebo v tejto láske je všetko naše šťastie a radosť.

Modlime sa: Ježišu, milujem Ťa.